Ανακοινώσεις Ειρηνοδικείου

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 12:30

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ 21-06-2023 ΕΩΣ 28-06-2023

Image
Χαριλάου Τρικούπη 32
69100 Κομοτηνή
Image
Χαριλάου Τρικούπη 32
69100 Κομοτηνή