Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 09:34

Πράξη αναστολής λειτουργίας Πρωτοδικείου Ροδόπης από 12/7/2021 έως 15/7/2021