Δευτέρα, 09 Αυγούστου 2021 13:26

Πράξη αναστολής λειτουργίας Πρωτοδικείου Ροδόπης από 09/08/2021 έως 16/08/2021