Ανακοινώσεις Πρωτοδικείου

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 10:24

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 28 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-3-2022

Image
Χαριλάου Τρικούπη 32
69100 Κομοτηνή
Image
Χαριλάου Τρικούπη 32
69100 Κομοτηνή