ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αρ.Γραφ. Τμήματα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Email
332 Διεύθυνση της Γραμματείας Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας:
Σπίνου Φωτεινή
25310 60477 

grammatia@protodikeio-rodopis.gov.gr
fspinou@protodikeio-rodopis.gov.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
politiko@protodikeio-rodopis.gov.gr
331 Πολυμελές-Ασφαλιστικά-Δημοσίευση Αποφάσεων Προϊσταμένη Πολιτικού Τμήματος:
Ντελή Σουλτάνα
25310 60484 snteli@protodikeio-rodopis.gov.gr
329 Μονομελές-Κατάθεση Δικογράφων-Διαταγές Πληρωμής Μαρίνου Ιωάννα 25310 60482 imarinou@protodikeio-rodopis.gov.gr
358 Πιστοποιητικά-Κατάθεση Εφέσεων Σερμπέζης Ευάγγελος 25310 60491 vserbezis@protodikeio-rodopis.gov.gr
ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
poiniko@protodikeio-rodopis.gov.gr
335 Μ.Ο.Δ- Δικαστήριο Ανηλίκων - Αναπλήρωση Ανάκρισης
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ποινικού Τμήματος:
Παπάζογλου Άννα
25310 60505 apapazoglou@protodikeio-rodopis.gov.gr
336 Τριμελές Πλημμελειοδικείο-Βουλεύματα Βογιατζή Χριστίνα 25310 60487 xvogiatzi@protodikeio-rodopis.gov.gr
336 Τριμελές Πλημμελειοδικείο-Προμήθειες Τσαλισκάνη Μαρία 25310 60504 mtsaliskani@protodikeio-rodopis.gov.gr
337 Μονομελές Πλημμελειοδικείο-Εκκαθάριση-Μάρτυρες Δεληγιοβάννης Ιωάννης 25310 60486 gdeligiovanis@protodikeio-rodopis.gov.gr
337 Μονομελές Πλημμελειοδεικείο-Αναπληρώτρια Βουλεμάτων Κεφαλά Παναγιώτα 25310 60486 gkefala@protodikeio-rodopis.gov.gr
353 Ανάκριση Αϊδήνογλού Μαρία 25310 60496 anakrisi@protodikeio-rodopis.gov.gr 
maidinoglou@protodikeio-rodopis.gov.gr
329 Αρχείο Μητάκος Ευθύμης 25310 60627